Lưu ý: Chương trình khách hàng thân thiết không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác